• TRANG CHỦ
  • Tổng hợp ví dụ
  • Quầy tư vấn mô hình one stop từ đào tạo đến tiếp nhận dành cho doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lưu trú

Quầy tư vấn mô hình one stop từ đào tạo đến tiếp nhận dành cho doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lưu trú

Hiệp hội hỗ trợ nguồn nhân lực du lịch Hokkaido (thành phố Sapporo, Hokkaido)

  • Các loại thủ tục
  • Hỗ trợ khi bạn đến Nhật Bản
  • Cải thiện môi trường nội bộ công ty
  • Hoạt động, đào tạo

Tình hình tuyển dụng và sử dụng nguồn nhân lực nước ngoài

Thực hiện đào tạo tiếng Nhật có sự hợp tác của các trường đại học nước ngoài

  • Hình ảnh về đào tạo tiếng Nhật tại các trường đại học ở nước ngoài

Là tổ chức được hợp thành từ các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lưu trú trong toàn bộ khu vực Hokkaido, Hiệp hội này hợp tác với ngành tiếng Nhật, ngành du lịch, v.v... của các trường đại học nước ngoài để tổ chức khóa học tiếng Nhật thực tế sử dụng các cơ sở lưu trú nhằm tuyển dụng nguồn nhân lực nước ngoài. Ngoài ra, Hiệp hội còn tổ chức các hội thảo tuyển dụng tại các quốc gia và thực hiện hỗ trợ từ đào tạo và phát triển nguồn nhân lực cho đến việc làm tại Nhật Bản.
Cũng có một số trường hợp Giám đốc của Hiệp hội sẽ đại diện cho các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lưu trú gặp khó khăn trong việc đi ra nước ngoài để thực hiện hội thảo đó. Hiệp hội cũng sẽ chịu trách nhiệm tuyển dụng nhân lực để góp phần giảm nhẹ gánh nặng cho thành viên trong hiệp hội và thuê nguồn nhân lực nước ngoài.

Nỗ lực trong hoạt động và đào tạo

Hỗ trợ theo nguyện vọng của cả nhân viên nước ngoài và doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lưu trú

  • Hình ảnh chuyến thăm trường đại học ở Đài Loan

Hiệp hội sẽ hợp tác với Tổ chức Xúc tiến phát triển nguồn nhân lực nước ngoài, tiếp nhận sinh viên thực tập từ các trường đại học ở nước ngoài. Ngoài việc xem xét nguyện vọng của cả hai bên sinh viên và doanh nghiệp trong các sự kiện kết nối, Hiệp hội còn hỗ trợ xin visa cho những người đến Nhật Bản.
Ngoài ra, ngay cả sau khi nhân viên nước ngoài đã chính thức làm việc, Giám đốc của Hiệp hội cũng sẽ định kỳ đến thăm từng cơ sở dịch vụ lưu trú để thường xuyên nắm bắt tình hình công việc, v.v... Các vấn đề khó khăn đã xác định trong chuyến thăm sẽ được chia sẻ trong cuộc họp toàn thể (tổ chức 2 lần/năm) với ban giám đốc, gồm có giám đốc và đại diện của các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lưu trú, giúp từng cơ sở đưa ra biện pháp ứng phó nhanh chóng.

Hiệu quả của nỗ lực và triển vọng trong tương lai

Hệ thống đảm bảo từ “tiếp nhận” đến “giữ chân” nguồn nhân lực nước ngoài

Tính cả hoạt động của tổ chức pháp nhân đối tác, trong 4 năm qua, Hiệp hội đã tiếp nhận khoảng 1,000 sinh viên thực tập nước ngoài, cơ hội việc làm dành cho sinh viên đã hoàn thành khóa thực tập sau khi tốt nghiệp cũng tăng lên. Cùng với việc giúp các nhân viên nước ngoài có thể an tâm làm việc bằng các chuyến thăm doanh nghiệp định kỳ trong đợt thực tập hoặc sau khi chính thức làm việc, liên hệ với nhân viên công đoàn, Hiệp hội cũng góp phần giảm thiểu gánh nặng tiếp nhận cho doanh nghiệp. Ngoài ra, người đại diện của cơ sở lưu trú cũng có tham gia vào các hoạt động của hiệp hội, nên Hiệp hội có thể hỗ trợ nhanh chóng các vấn đề và biện pháp ứng phó trong việc tiếp nhận nguồn nhân lực nước ngoài. Vì vậy, về phía các nhân viên nước ngoài, chúng tôi hy vọng sẽ trở thành bên tiếp nhận có mức độ hài lòng cao.

Nỗ lực tăng điểm tiếp xúc với nguồn nhân lực nước ngoài

Chìa khóa thành công chính là sự hợp tác chặt chẽ giữa các trường đại học ở nước ngoài, v.v... và doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lưu trú trong khu vực, và kết nối sau khi đã hiểu rõ nhu cầu của cả hai bên. Trong tương lai, để mở rộng nguồn ứng viên cho nguồn nhân lực nước ngoài, ngoài việc tăng số lượng các nhà cung cấp chương trình dạy tiếng Nhật, Hiệp hội còn có dự định đăng ký với Tổ chức quản lý tiếp nhận thực tập sinh kỹ năng trong “lĩnh vực dịch vụ lưu trú”. Hơn nữa, Hiệp hội còn dự định tăng điểm tiếp xúc với nhiều nguồn nhân lực hơn bằng cách tăng cường hợp tác với các trường Nhật ngữ tại Nhật Bản.

Năm thành lập Năm 2018
Số nhân viên Số nhân viên của hiệp hội ở 11 công ty
Số nhân viên nước ngoài trong số đó: Trong 4 năm qua, tiếp nhận khoảng 1,000 sinh viên thực tập nước ngoài
(Tính đến tháng 02/2019)
Quốc tịch chủ yếu
Đài Loan, Indonesia, Việt Nam, Cộng hòa Kyrgyzstan
*Đối tượng đào tạo và tiếp nhận
Lĩnh vực kinh doanh chính Tiếp nhận thực tập sinh của các trường đại học nước ngoài, đào tạo nguồn nhân lực nước ngoài
URL http://hokkaido-jinzai.com/
Người đại diện

Ảnh trái: Giám đốc đại diện Minoru Nakajima/中島 稔 (Giám đốc đại diện Tổ chức Xúc tiến phát triển nguồn nhân lực nước ngoài)
Ảnh phải: Đại diện nhà sáng lập Kiyomasa Hamano/浜野 清正 (Giám đốc đại diện pháp luật Công ty Manseikaku Hotels Co., Ltd)