Tăng cường hệ thống tiếp nhận bằng cách liên tục tuyển dụng nguồn nhân lực nước ngoài

Công ty Okudogo International Tourism Co., Ltd (thành phố Matsuyama, tỉnh Ehime)

  • Các loại thủ tục
  • Hỗ trợ chỗ ở và sinh hoạt
  • Cải thiện môi trường nội bộ công ty
  • Hoạt động, đào tạo

Tình hình tuyển dụng và sử dụng nguồn nhân lực nước ngoài

Liên tục tuyển dụng nhân cơ hội tiếp nhận thực tập

  • Nhân viên nước ngoài (phía trong) được hướng dẫn dựa trên tài liệu hướng dẫn tại nơi làm việc

Chúng tôi đã nhận đợt thực tập đầu tiên từ trường đại học ở Đài Loan vào năm 2014 và từ đó bắt đầu tiếp nhận nguồn nhân lực nước ngoài. Sau đó, chúng tôi liên tục tiếp nhận thực tập sinh từ các trường đại học, đồng thời tuyển dụng những sinh viên muốn làm việc tại công ty của chúng tôi.
Ngay cả những nhân viên người Nhật bị lúng túng khi lần đầu chào đón nhân viên nước ngoài cũng được truyền động lực từ sự chăm chỉ của họ và được nhận thấy có “năng lực cộng hưởng” như tích cực trong giao tiếp hơn, v.v... Hơn nữa, nhờ chế độ liên tục tuyển dụng nguồn nhân lực nước ngoài, các nhân viên và thực tập sinh nước ngoài vào công ty sau đó sẽ có đàn anh/đàn chị tư vấn, từ đó, tạo nên một môi trường họ có thể yên tâm làm việc.

Nỗ lực trong hoạt động và đào tạo

Yêu cầu công việc phát huy quan điểm và ý tưởng của nguồn nhân lực nước ngoài

  • Nhân viên nước ngoài thực hiện dịch trang web

Chúng tôi đặt ra yêu cầu công việc nhưng có xác nhận chí hướng và mục tiêu tương lai của các nhân viên nước ngoài, chẳng hạn như nghiệp vụ lễ tân, nghiệp vụ nhà hàng, nghiệp vụ chăm sóc khách hàng tại các cơ sở tiện ích, v.v...
Mặt khác, tại công ty chúng tôi - nơi trước đây chưa đáp ứng hỗ trợ được cho người nước ngoài sử dụng dịch vụ, chúng tôi đã nhờ nguồn nhân lực nước ngoài đã tuyển dụng trong hướng dẫn sử dụng các cơ sở tiện ích, tiêu biểu như nhà hàng; hỗ trợ ngoại ngữ (tiếng Đài Loan) trên trang web. Kết quả là, số lượt liên hệ từ nước ngoài tăng lên và người sử dụng dịch vụ cũng đánh giá cao với những hướng dẫn dễ hiểu. Ngoài ra, nguồn nhân lực nước ngoài đã tham gia hỗ trợ cũng có thể tìm hiểu, học hỏi về lịch sử của công ty, phong tục tập quán và quy tắc ứng xử của Nhật Bản, v.v... thông qua công việc biên dịch trang web, nhưng chúng tôi cảm thấy hiệu quả của hoạt động không được như mong đợi ban đầu.

Hiệu quả của nỗ lực và triển vọng trong tương lai

Hoàn thiện tài liệu hướng dẫn tại nơi làm việc cho nguồn nhân lực nước ngoài

Kể từ khi chúng tôi bắt đầu tiếp nhận nguồn nhân lực nước ngoài, các nhân viên Nhật Bản đã soạn ra tài liệu hướng dẫn cho các nhân viên nước ngoài này. Nhờ được soạn thảo bằng tiếng Nhật dễ hiểu, đơn giản và thực hiện cải tiến, các nhân viên nước ngoài có thể nhanh chóng bắt đầu làm việc. Ngoài ra, từ nội dung đó, tài liệu này có thể được dùng làm tài liệu hướng dẫn tại nơi làm việc cho các nhân viên Nhật Bản mới được tuyển dụng, điều này có liên quan đến hoạt động đào tạo và phát triển cho nhân viên tại nơi làm việc đã phụ trách soạn thảo và cả nhân viên sử dụng tài liệu này để hướng dẫn.

Tạo cơ hội liên tục tuyển dụng bao gồm cả nguồn nhân lực nước ngoài có kỹ năng đặc định

Hiệu quả của việc tiếp nhận nguồn nhân lực nước ngoài vượt hơn cả mong đợi ban đầu. Trong tương lai, chúng tôi có dự định tiếp nhận nguồn nhân lực nước ngoài từ Việt Nam có tư cách lưu trú là kỹ năng đặc định và hy vọng rằng sẽ đạt được hiệu quả hơn bao giờ hết, chẳng hạn như sự phát triển của nhân viên Nhật Bản và nguồn nhân lực nước ngoài hiện có, v.v... Chúng tôi sẽ tiếp tục đảm bảo cơ hội tiếp nhận nguồn nhân lực nước ngoài song song với việc xem xét tình hình kinh doanh và chia sẻ thành quả này với các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lưu trú trong khu vực.

Năm thành lập Năm 1964
Số nhân viên 90 người
Số nhân viên nước ngoài trong số đó: 5 người
(Tính đến tháng 12/2019)
Quốc tịch chủ yếu
Đài Loan, Hàn Quốc, Trung Quốc
*Việt Nam (1 người có kỹ năng đặc định từ năm 2020)
Lĩnh vực kinh doanh chính Quản lý khách sạn
URL https://www.okudogo.co.jp/
Người đại diện

Giám đốc đại diện pháp luật
Yosuke Tsubouchi/坪内 洋輔

Cơ sở