Đào tạo và củng cố nhân sự trong ngành dịch vụ lưu trú của Nhật Bản.

Hoạt động đào tạo và đảm bảo nhân lực du lịch chất lượng cao có kinh nghiệm thực tiễn tại địa phương

Xem nội dung chính

Đào tạo và củng cố nhân sự trong ngành dịch vụ lưu trú của Nhật Bản.

Hoạt động đào tạo và đảm bảo nhân lực du lịch chất lượng cao có kinh nghiệm thực tiễn tại địa phương

Xem nội dung chính

Hoạt động đào tạo và đảm bảo nhân lực du lịch chất lượng cao có kinh nghiệm thực tiễn tại địa phương

Ngành du lịch của Nhật Bản đang trải qua những thay đổi lớn trong môi trường như suy giảm tổng dân số quốc gia, tỷ lệ sinh giảm và sự già hoá dân số trong nước, chuyển đổi cơ cấu ngành trên quy mô toàn cầu, sự chín muồi trong nhu cầu du lịch trong nước, sự gia tăng mạnh mẽ khách du lịch nước ngoài đến thăm Nhật Bản, sự phát triển của Công nghệ thông tin và Truyền thông.
Trong bối cảnh đó, tại “Hội nghị về kế hoạch tầm nhìn du lịch hỗ trợ Nhật Bản trong tương lai” do Thủ tướng Abe chủ trì vào cuối tháng 3 năm 2016 thì việc đào tạo nhân lực trong ngành du lịch được coi là một trong những vấn đề quan trọng.
Trong tương lai, để ngành du lịch có thể trở thành ngành công nghiệp then chốt đóng góp cho sự phát triển của Nhật Bản, thêm vào đó là trở thành một quốc gia du lịch cao cấp hơn nữa thì cần đào tạo và củng cố nhân sự trong ngành du lịch theo cấu trúc 3 tầng gồm “Nhân lực quản trị cấp cao dẫn dắt ngành du lịch”, “Nhân lực phụ trách các vấn đề nòng cốt trong ngành du lịch” và “Nhân lực du lịch chất lượng cao có kinh nghiệm thực tiễn tại địa phương”.
Vấn đề đang còn vướng mắc là việc hoàn thiện môi trường tiếp nhận người lao động tại các cơ sở tiếp nhận người lao động như là lữ quán và khách sạn, các vấn đề liên quan trở nên cấp bách do việc nâng cao nhận thức và hiểu biết của cơ sở tiếp nhận người lao động đang chưa theo kịp.
Hoạt động lần này tập trung vào “Nguồn nhân lực nước ngoài” trong lớp “Nhân lực du lịch chất lượng cao có kinh nghiệm thực tiễn tại địa phương” trong cấu trúc 3 tầng nêu trên, chúng tôi sẽ hỗ trợ trong công tác đảm bảo và duy trì nguồn nhân lực làm việc (nguồn nhân lực nước ngoài) sẽ làm việc tại lữ quán, khách sạn nhằm giải quyết vấn đề thiếu hụt nhân lực tại địa phương.
Với mục đích tăng cường hiểu biết về việc sử dụng nguồn nhân lực nước ngoài và thúc đẩy việc hoàn thiện môi trường trong tương lai, chúng tôi có tổ chức hội thảo tại nhiều địa điểm trên toàn quốc dành cho những nhà kinh doanh dịch vụ lưu trú như là khách sạn và lữ quán, doanh nghiệp quan tâm đến việc tiếp nhận người lao động nước ngoài..
Đồng thời, thông qua các hội thảo này chúng tôi cũng xây dựng nền tảng, cơ chế giải đáp thắc mắc riêng liên quan đến việc sử dụng nguồn nhân lực nước ngoài, từ đó thực hiện đào tạo và củng cố nguồn nhân lực trong ngành du lịch.

CASE STUDIES Tổng hợp ví dụ

Danh sách ví dụ

VIDEOS Video

Chúng tôi sẽ giới thiệu sơ lược về chế độ kỹ năng đặc định và công việc dịch vụ lưu trú qua video.

 • Giới thiệu
  về chế độ

  MORE

 • Giới thiệu
  về nghề nghiệp

  MORE

 • Giới thiệu
  về công việc

  MORE